Pewaris Kerajaan Allah


Seorang bapak membawa anaknya untuk menemui kakeknya yang sedang memimpin sebuah rapat perusahaan tidak diperbolehkan masuk oleh petugas yang sedang menjaga rapat tersebut. Dengan alasan yang cukup masuk akal si penjaga mengatakan bahwa anak-anak dilarang masuk karena akan mengganggu jalannya rapat.  Ketika sang kakek melihat hal tersebut, si kakek lalu memanggil penjaga tersebut agar menyuruh anak dan cucunya tersebut masuk kedalam. Ketika anak dan cucunya tersebut masuk kedalam lalu si kakek menggendong dan mengatakan bahwa cucunya inilah kelak yang akan mewarisi perusahaanya tersebut.

Mari kita renungkan :

Markus 10 : 

13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.

14. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.

15. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."

16. Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangan-Nya atas mereka Ia memberkati mereka.


by tommy simatupang

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pewaris Kerajaan Allah"

Post a Comment